Projekty i usługi public relations

Oferujemy firmom, instytucjom i osobom usługi z zakresu doradztwa wizerunkowego , w tym obsługę tych firm, instytucji i osób w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Pracujemy PRojektowo lub na zasadzie stałej współpracy.

  • Kampanie i obsługa social media

Stworzenie profesjonalnych profili w mediach społecznościowych, opieka, audyt, doradztwo.

  • Media relations

Tworzenie i publikacja artykułów prasowych, kształtowanie relacji z mediami, monitoring, strategie medialne, konferencje prasowe.

  • Konsultacje i doradztwo PR
  • Szkolenia PR i medialne
  • PR kryzysowy